Biomassa en Voedsel

Biomassa wordt voor voedsel en veevoer gebruikt en dient als grondstof voor ondermeer textiel, papier en karton, bouwmaterialen, chemicaliën en kunststoffen. Biomassa is een onmisbare grondstof in de circulaire economie en essentieel voor de afname van CO2-uitstoot. Dit betekent dat we zuinig moeten omgaan met biomassa, we voedsel op een duurzame manier moeten produceren en we voedselverspilling tegengaan.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 worden drie strategische doelen genoemd voor Biomassa en voedsel:

  1. Optimaal benutten van biomassa en voedsel door het sluiten van kringlopen;
  2. Verminderen van het gebruik en vervangen van fossiele grondstoffen door duurzaam geproduceerde biomassa;
  3. Ontwikkelen en invoeren van nieuwe manieren van produceren en consumeren, die leiden tot verbeteringen in de omgang met biomassa en voedsel.

In de transitieagenda selecteren we een aantal projecten met impact die bijdragen aan de versnelling van de transitie. Daarnaast besteden we aandacht aan sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en sluiten van circulaire business cases.