Bouw

De bouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie, goed voor een jaarlijkse productie van 60 miljard euro (bijna 7% van het BNP), een directe werkgelegenheid voor 458.000 mensen (ongeveer 5% van de totale werkgelegenheid) en een aanzienlijke indirecte werkgelegenheid. In deze transitieagenda maken we, waar relevant, onderscheid tussen woningbouw, utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW sector).

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 zijn voor de bouw de volgende set van strategische doelstellingen uitgewerkt:

  1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen.
  2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waardebehoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact).
  3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase.
  4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

In de transitieagenda selecteren we een aantal projecten met impact die bijdragen aan de versnelling van de transitie. Daarnaast besteden we aandacht aan sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en sluiten van circulaire business cases.

De transitieagenda Bouw is met veel enthousiasme van start gegaan. Samen met de Bouwcampus is een korte video gemaakt van hoe de teamleden een circulaire toekomst voor zich zien en welke kansen en uitdagingen zij onderweg tegenkomen.

Meer weten over de voortgang van de transitieagenda? Bekijk dan de video hieronder.