Consumptiegoederen

Consumptiegoederen zijn die goederen en daarbij horende verpakkingen die door consumenten (burgers en bedrijven) thuis, op het werk en onderweg worden gebruikt, van koffiebekers tot kleding en van de verpakking van frisdranken tot stofzuigers en meubelen. Met de transitieagenda Consumptiegoederen gaan we nieuwe verdienmodellen, retoursystemen en nieuwe (keten)samenwerkingsvormen verkennen, die als hefboom kunnen werken.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 zijn drie operationele doelstellingen voor consumptiegoederen geformuleerd:

  1. De jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk restafval is in 2020 maximaal 100 kg per persoon en in 2025 maximaal 30 kg per persoon per jaar;
  2. In 2022 is de hoeveelheid restafval van bedrijven, organisaties en overheden dat vergelijkbaar is met huishoudelijk restafval gehalveerd (tov cijfers 2012);
  3. In 2025 gaan burgers en bedrijven zo om met consumptiegoederen, dat deze in de kringloop kunnen blijven en dat geen zwerfafval achterlaten de norm is.

De transitieagenda gaat over de grote systeemverandering die plaats moet vinden om de omslag te maken van een lineaire naar een circulaire economie. We selecteren daarom een aantal projecten met impact die bijdragen aan de versnelling van de transitie. Daarnaast besteden we aandacht aan sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en sluiten van circulaire business cases.